Stockholm Archipelago
Photos from Låg-Hallskär, Utterkobben, Stora Vinbärskobben, Smörkobb, Långviksskär, Lilla Lökkobben, Långa Grunden and Hamnskär

You may also like

Back to Top